علت تلفات جوجه ها تا یک ماهگی

علل تلفات جوجه ها از یك تا سه هفتگی

اگرتلفات در جوجه های بین یكروزگی تا سه هفتگی مشاهده گردید باید به یكی از حالات زیر مشكوك شد .

كمبود ویتامین A – اگر جیره غذایی مادر دچار كمبود ویتامین باشد این حالات در جوجه ها مشاهده می شود . در غیر این صورت بعد از سه هفتگی مشاهده می گردد . ضعف پا – كلیه بزرگ و رنگ پریده – تلفات بالا – گاهی دانه های طاولی سفید در مری از علایم كمبود می باشد .

كمبود ویتامین E – معمولا در جوجه های سه تا 4 هفته مشاهده می شود . ناراحتی های عصبی – عدم تطابق – تشنج – روی پشت خوابیدن و پا زدن – تلو تلو خوردن – لرزش – نقاط خونریزی و تغییر رنگ یافته در مغز از علایم كمبود محسوب می گردند .

كمبود ویتامین B2 – پیچ خوردگی انگشتان پا به سمت داخل – پایان آمدن قدرت جوجه در آوری

كمبود ویتامین B1 – نشستن روی قسمت خلفی بدن ( ستاره نگری )

كمبود اسید پانتوتنیك – مرگ جنین در 2 تا 3 روز آخر جنینی – جوجه های بدنیا آمده تلفات زیادی در هفته اول نشان می دهند .

كمبود ویتامین D3 ، نرمی استخوان – ضعف پا – فلجی بیشتر در جوجه های سه هفته یا بیشتر مشاهده می شود . نوك كج و بدشكل – گره ای در محل اتصال دنده ها با ستون فقرات – پا كج

سندرم گرسنگی – تاخیر در حمل و نقل – مدیریت غلط- جلوگیری از تغذیه و گرسنگی دادن به جوجه عامل بوده و با اسهال همراه است . معمولا تلفات بین روزهای سوم تا پنجم است . حرارت كم یا زیاد و استفاده از تخم مرغ های كوچك در جوجه كشی نیز از عوامل بروز این حالات می باشند . كمبود غذایی مادر نیز از علل سندرم گرسنگی در جوجه های جوان اند . علایم در جوجه ها سنگدان خالی – وجود مواد فیبری بستر در سنگدان – بزرگ شدن كیسه صفرا – كبد رنگ پریده – اورات در كلیه ها و نقرس احشایی است .

سندرم تشنگی – كلیه ها بزرگ و رنگ پریده – دهیدراتاسیون – تلفات سنگین

پولوروم – مرگ ناگهانی – گاهی اوقات بدون علایم كلینیكی و كالبدگشایی – مخرج آلوده – اسهال – آبسه در ریه و كبد و قلب – مدفوع نرم در روده كور – جدا شدن سالمونلا پولوروم دركشت

پاراتیفویید – شبیه پولوروم – تلفات كمتر – جدا شدن سالمونلاهای مختلف در كشت – sp مثبت

عفونت كیسه زرده – متداول – تورم كیسه زرده و بافتهای مجاور – بوی بد از مخرج- شكم متسع- مرگ در ده دوز اول زندگی – تورم پرده قلب و پری هپاتیت

كلی باسیلوز – گرفتگی بینی – تورم چركی پرده قلب و كبد و صفاق – تورم روده – آبسه كبد –

سی آر دی – وجود اگزودای كازیوز در كیسه های هوایی جنین – انتشار سریع در جوجه ها

عفونت استافیلوكوكی – شبیه به ضرب دیدگی – پوست آبی تیره یا سیاه – بدست آوردن عامل در كشت

بیماریQ– مایع در پریكارد – كبد بزرگ رنگ پریده توام با خونریزی و نواحی پر خونی – كشت میكروبی منفی – خونریزی قلب – كلیه رنگ پریده – گاهی مواد كثیف در سنگدان – مرگ در سنین 9 تا 13 روزگی – روی پشت افتادن

Six –day chick disease – عدم تعادل – تلو تلو خوردن – تشنگی – پرخونی كبد – رسوب اورات در كلیه – مدفوع شل وگاز دار در روده های كور

آنسفالومیلیت – در سنین 1 تا 6 هفتگی – لرزش شدید وقتی در دست گرفته می شوند – ضعف پا – فلجی – عدم رشد در زنده ماندگان – كدورت قرنیه در سنین بالا در بهبود یافتگان

آبله- زگیل در اطراف قاعده پرها و سر – خمودگی – عفونتهای ثانوی – گرسنگی زیاد و مرگ

نفروز عمومی – كلیه بزرگ و رنگ پریده – لوله های ادراری بزرگ شده و پر از رسوب اورات – اسهال متمایل به سفید – رسوب اسید اوریك در پریكارد و صفاق – از دست دادن آب بدن

آسپرژیلوزیس – ندول های زرد رنگ در ریه و نای و كیسه های هوایی – دهنك – ناراحتی های تنفسی

سرماخوردگی – متداول – توده متراكم جوجه ها تلف شده در اثر انباشته شدن بروی هم – زرده جذب نشده – كیسه صفرا متسع – نفریت – چینه دان و سنگدان خالی – پرخونی ریه وگاهی ادم ریه – عدم وجود جراحات پاتولوژیك دیگر

مسمومیت – علایم متغیر – ادم عمومی – تورم معده و روده – آب آوردگی شكم – پرخونی عضلات ، كبد ، كلیه ، ریه در مسمومیت با نمك ودر بسیاری از مسمومیت ها كلیه بزرگ و پرخون

بدی جوجه كشی – بالا یا پایین آمدن حرارت دستگاه جوجه كشی و رطوبت و تهویه نادرست قطع برق كه جوجه ها چند روز بعد از هچ تلف می شوند .

حرارت زیاد – جوجه ها نفس نفس زده – بالها افتاده – گاهی علائم عصبی مانند كمبود ویتامین E – پرخونی ریه ها عضله قلب و مغز – نقاط خونریزی بزرگ در مغز و چربی های اطراف قلب – ادامه گرما باعث كم شدن آب خوردن و غذا خوردن می شود .

كراتوكونژكتیویت – استشمام گاز آمونیاك – ترشح از چشم – سفید شدن چشم

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *