مرغ و خروس یوکوهاما

  پراکندگی : اندونزی مشخصات: خروسها به وزن تقریبی 2 تا 2/8 کیلوگرم و مرغ ها دارای وزن در حدود 1/7 کیلوگرم می باشند. مکان نگهداری : بستر با 10 متر مربع مساحت(محیط حد اقل) تغذیه : کنسانتره ها ، دانه های عمومی طیور، سبزیجات مناسب طیور سن بلوغ : شش ماهگی فصل تولید مثل : درشرایط مناسب درتمام فصول سال تعدادتخم ها درطول یک سال : در حدود 100 […]