بیماری مزمن تنفسی طیور CRD

  بیماری C.R.D 🔴یک بیماری مزمن تنفسی است.عامل بیماری C.R.D مایکوپلاسما گالی سپتیکوم است که این باکتری دیواره ی سلولی ندارد در نتیجه نسبت به آنتی بیوتیکهایی مثل پنی سیلین و املاح تالیوم مقاومت است(پنی سیلین ها روی آن مؤثر نیستند) 🔴این بیماری ماکیان و بوقلمون می باشد. که مایکوپلاسما گالی سپتیکوم در ماکیان بیماری C.R.D و در بوقلمون بیماری سینوزیت عفونی را ایجاد می کند. 🔴 انتقال ۱_ انتقال از مولد ها ۲_ […]

بررسی علت مرگ جنین ( جوجه ) در تخم نطفه دار

قطعا برای هر پرورش دهنده ای مشاهده جوجه های مرده درون تخم بسیار ناخوشایند خواهد بود. فرض کنید که دو الی سه هفته صبر نموده اید تا جوجه های سالم از دستگاه تحویل بگیرید ولی متاسفانه روز 21 ام هنگام مراجعه به دستگاه برای بررسی وضعیت جوجه ها، با تخم هایی شکسته و جوجه هایی کرده رو به رو خواهید شد، یا اینکه هنوز هیچ جوجه ای از تخم بیرون […]