نشانه های جوجه سالم و سرحال بر اساس وضعیت و کیفیت

نشانه های جوجه سالم و سرحال بر اساس وضعیت و کیفیت   از جمله علائمی که میتوان برای تشخیص جوجه سالم و وضعیت گله داشت : 🔷تعیین وضعیت جوجه های یکروزه: ✅ مشاهده رفتار گروهی جوجه ها؛ 🔸اگر جوجه ها در کل فضا پخش شوند وضعیت دمایی و تهویه مناسب است. 🔸اگر جوجه ها در جاهایی مجتمع شوند و تمایل به حرکت و جنب و جوش نداشته باشند، دما پایین […]