اطلاعاتی درباره انفولانزا در پرندگان

بیماری که بیش از شیوع هر بیماری دیگر و حتی بیش از طاعون در قرون وسطی قربانی گرفت. نام این بیماری آنفلوانزای مرغی بود که در آن زمان، نام آنفلوانزای اسپانیایی را بر آن نهادند. با پیشرفت روزافزون علم و روی کارآمدن روش‌های پزشکی مختلف، همچنان دیده می‌شود که گاهی بروز یک بیماری، بدون این که راهی کارآمد و مفید برای درمان آن عرضه شود هزاران نفر را به کام […]